CONSTELAȚIA PORUMBIȚA – ÎN COLUMBA A U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

25. PORUMBIȚA (COLUMBA) The Turtle Dove

image121

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Porumbelul este o constelație australă creată de astronomul olandez Petrus Plancius în secolul XVI. Este de fapt o grupare de stele desprinsă din Câinele Mare, dar care se află pe lista celor 88 de constelații oficiale recunoscute de Uniunea Astronomică Internațională. Este vizibilă de la această latitudine doar în apropierea liniei orizontului pe cerul nopților de iarnă. Are ca vecini constelațiile Câinele Mare, Pupa, Pictorul, Dalta și Iepurele, iar cea mai luminoasă stea a sa se numește Phact. Fiind o constelație relativ nouă și greu vizibilă de la această latitudine, este destul de puțin cunoscută în România. Totuși, țăranii noștri au asociat gruparea de stele cu porumbița trimisă de Noe de pe arca sa la sfârșitul potopului în căutarea uscatului, porumbiță ce s-a întors pe navă cu o ramură de măslin în cioc.

 

Columba is a Southern constellation created by Dutch astronomer Petrus Plancius in the sixteenth century. It’s actually a group of stars detached from Canis Major, but  it is listed among the 88 official constellations recognized by the International Astronomical Union. It is visible from this latitude only near the horizon in the winter nights sky. Its neighbor constellations  are Canis Major, Pupa, Pictor, Caelum and Lepus, and the brightest star is called Phact. Being a relatively new constellation and difficult to see from this latitude, is quite low recognised in Romania. However, our peasants associated this grouping of stars with the dove sent by Noah from the ark at the end of the flood looking for land, dove that was returning to the ship with an olive branch in its beak.

image123

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA CORBUL – VARIANTĂ ROMÂNEASCĂ A CORVUS

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

18. CORBUL (CORVUS) The Raven

image088

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Corbul este o constelație australă descrisă de Ptolemeu. De la această latitudine poate fi observată cel mai bine în luna mai, atunci când constelația se ridică aproximativ 15 grade deasupra liniei orizontului în partea sudică a cerului. Se învecinează cu constelațiile Cupa, Fecioara și Hidra, iar cea mai luminoasă stea este γ Corvus, Gienah, care într-o traducere literară înseamnă „aripa corbului”. În mitologia greacă, corbul a fost creatura trimisă de zeul Apollo să-i aducă apă într-o cupă (constelația vecină). Pasărea ar fi întârziat mult la un festin cu smochine, iar zeul, supărat, a aruncat-o pe cer. În viziunea țăranului român, corbul și porumbița ar fi fost păsările trimise de Noe de pe arcă în căutarea uscatului după potop. Porumbița s-a întors cu o ramură de măslin în cioc, iar corbul nu a mai revenit, indiciu clar că porumbița ar fi găsit uscatul iar corbul nu.

 

Corvus is a Southern constellation described by Ptolemy. From this latitude it can be best seen in May, when the constellation rises about 15 degrees above the horizon in the southernpart of the sky. It is bordered by the constellations Crater, Virgo and Hydra, and the brightest star is γ Corvus, Gienah, that in a literal translation means „raven wing”. In Greek mythology, the raven was the creature sent by the god Apollo to fetch water in a bucket (neighboring constellation). The bird would be late participating at feast of figs, and god, angry, threw it in the sky. In the Romanian peasant vision, raven and dove birds had been sent by Noah from the ark looking land after the flood. The Dove returned with an olive branch in its beak, but the raven never returned, clear indication that dove did find land and raven didn’t.

image091

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013