CONSTELAȚIA SFREDELUL MARE – SPIȚELNICUL MARE DIN ORION U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

39. SFREDELUL MARE (ORION) The Great Auger

image188

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Sfredelul Mare este o constelație românească identificată de țăranii români într-un asterism al constelației Orion. Mânerul burghiului este format de cele trei stele din centura lui Orion, iar vârful este situat în steaua Betelgeuse și este orientat către steaua Pollux din constelația Gemenii, stea asociată de români cu o comoară. Țăranii noștri credeau că atunci când se va apropia sfârșitul lumii, Spițelnicul se va apropia de comoară și o va găuri. Atunci tot aurul din comoară se va revărsa pe pământ, dar în schimb toată apa de pe planetă va seca. Oamenii însetați văzând lucirea aurului și argintului revărsat vor alerga înspre el crezând că e vorba despre un lac. Acolo îi va aștepta însă Antihristul care le va da celor care i se vor închina lui câte un butoi cu apă și un car cu pâine. Cei lipsiți de credință și lacomi i se vor închina, însă bând apa și mâncând pâinea vor deveni și mai însetați și flămânzi decât înainte. Drepții au preferat însă să moară, iar Hristos i-a întâmpinat cu un colț de prescură și un pahar de vin care le-au astâmpărat foamea și setea. Aceasta va fi „vremea de apoi” și Hristos va începe „judecata din urmă” sau „judecata de apoi”.

 

The Great Auger is a Romanian constellation identified By Romanian peasants  in an asterism from the constellation Orion. The Auger handle is formed by the three stars in Orion’s belt and the tip is located in the star Betelgeuse , facing the star Pollux in the constellation Gemini, star associated by Romanians with a treasure. Our peasants believed that when you approach the end of the world, the Auger will approach the treasure and it will pierce . Then all the gold in treasure will flow on earth, but instead all water on the planet will dry. Thirsty people seeing the gold and silver brightness will run towards it thinking that it’s a lake. There the Antichrist will wait and will give to the ones who will worship him one barrel of water and a chariot with bread. The faithless and greedy shall worship him, but drinking water and eating bread will become more thirsty and hungry than before. Righteous preferred to die and Christ met them with a piece of wafer and a glass of wine that quench the hunger and thirst. It will be „the weather of afterwords” and  Christ will begin ” last judgment ” or „doomsday „.

image191

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

About crtrocom

Site-ul dedicat constelațiilor românești tradiționale, respectiv viziunii populare românești despre Univers reprezintă un produs de popularizare inițiat odată cu proiectul Constelații Românești Tradițional (2012), ce a livrat în spațiul public prima expoziție digitală multimedia din România, o abordare de succes continuată cu extinderea exponatelor virtuale de la 9 la 39, în 2013 și organizarea unei conferințe naționale cu participare internațională ”Cerul românesc și comparația cu alte mitologii stelare”. În 2016 - patrimoniul cultural imaterial al cunoștințelor și tradiției populare despre cer a revenit sub forma unei expoziții multisenzoriale: ”Cerul în Mâinile Tale - expoziție tactilă”, dedicată în primul rând nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere. În 2017, două noi proiecte aduc în atenția publicului această moștenire culturală esențială arheo-astronomică sau etno-cosmologică, sub forma unui planetariu mobil pentru nevăzători și a unui anuar de astronomie populară al Complexului Astronomic Baia Mare. Toate aceste proiecte au fost și sunt co-finanțate de Administrația Fondului Cultural Național, iar acest website este platforma de popularizare a constelațiilor românești tradiționale. www.crt-ro.com este un produs realizat și menținut de Complexul Astronomic Baia Mare (www.planetariubm.ro)
Tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feedback-ul dumneavoastră!