CONSTELAȚIA CÂNTARUL DIN LIBRA U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

19. CÂNTARUL (LIBRA) The Scales

image093

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Balanța este o constelație ecliptică formată din stele slab strălucitoare, o configurație destul de greu de recunoscut chiar și pe cerul nopților de iunie, atunci când constelația se află la culminație superioară. Are granițe comune cu constelațiile Fecioara, Ophiucus, Scorpionul, Lupul, Centaurul și Hidra. Cele mai importante stele ale formațiunii sunt Zubeneschamali și Zubenelgenubi care cândva au reprezentat cleștii nordici și sudici ai Scorpionului. Când și cum au ajuns să devină stele componente ale Balanței nu se poate preciza cu certitudine. În poveștile românilor despre cer și stele, Balanța reprezenta de fapt cântarul cu care va cântări Christos faptele oamenilor la „judecata de apoi”.

 

Libra is an ecliptic constellation of weak bright stars, a configuration difficult to recognize even  in the  June nights sky, when the constellation is at the superior climax. It has common borders with the constellations Virgo, Ophiuchus, Scorpius, Lupus, Centaur and Hydra. The main stars of the constellation are Zubeneschamali and Zubenelgenubi, who once represented the northern and southern claws of Scorpius. When and how did them become component stars of the constellation Balance can not be predicted with certainty.  In the Romanian tales  about the sky and stars, Libra represent actually the scales used by Christ to weigh the facts of the people at  the „doomsday”.

image096

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

About crtrocom

Site-ul dedicat constelațiilor românești tradiționale, respectiv viziunii populare românești despre Univers reprezintă un produs de popularizare inițiat odată cu proiectul Constelații Românești Tradițional (2012), ce a livrat în spațiul public prima expoziție digitală multimedia din România, o abordare de succes continuată cu extinderea exponatelor virtuale de la 9 la 39, în 2013 și organizarea unei conferințe naționale cu participare internațională ”Cerul românesc și comparația cu alte mitologii stelare”. În 2016 - patrimoniul cultural imaterial al cunoștințelor și tradiției populare despre cer a revenit sub forma unei expoziții multisenzoriale: ”Cerul în Mâinile Tale - expoziție tactilă”, dedicată în primul rând nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere. În 2017, două noi proiecte aduc în atenția publicului această moștenire culturală esențială arheo-astronomică sau etno-cosmologică, sub forma unui planetariu mobil pentru nevăzători și a unui anuar de astronomie populară al Complexului Astronomic Baia Mare. Toate aceste proiecte au fost și sunt co-finanțate de Administrația Fondului Cultural Național, iar acest website este platforma de popularizare a constelațiilor românești tradiționale. www.crt-ro.com este un produs realizat și menținut de Complexul Astronomic Baia Mare (www.planetariubm.ro)
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Feedback-ul dumneavoastră!