ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARĂ AL CABM – 2017

Sugestie grafică – în lucru – coperta Anuarului de Astronomie Populară a Complexului Astronomic Baia Mare

ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARĂ AL COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE

TIP PROIECT: EDITORIAL

DESFĂȘURARE: Complexul Astronomic Baia Mare

PERIOADĂ DERULARE: iulie – noiembrie 2017.

SUMARUL PROIECTULUI:

Proiectul editorial ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARA AL COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE 2017 își propune sa fie o publicație periodica anuala care să acopere, pe o durata de trei ani, exprimarea în scris a activității Complexului Astronomic Baia Mare despre cercetarea, documentarea și prezentarea sub forma scrisa sau digitala a patrimoniului cultural imaterial legat de tradițiile populare romanești despre cer și corpurile cerești.

Prezentul proiect editorial acoperă în primul rând nevoia de a promova și prezerva o componentă specială a tradițiilor populare (astronomia populară), iar distribuția în mediul specific (Planetarii, Observatoare astronomice și Astrocluburi de amatori pe de o parte, și parteneri Muzee de etnografie pe de altă parte) poate determina creșterea interesului publicului larg (local și național) pentru astronomie și tradițiile populare românești. Cu un produs editorial bine realizat, promovat prin mijloacele moderne de promovare, cum ar fi FB și site-uri ale instituțiilor partenere proiectului, credem ca publicul tânăr ar putea fi re-atras spre lectura. În ceea ce privește publicul tânăr – si ne referim aici la publicul intre 16 și 24 de ani, adică elevi și studenți = 70 % din publicul consacrat al oricărui Planetariu, Observator astronomic – în ciuda faptului că astronomia a fost scoasă ca disciplină din licee din anul 2000 , datorită unui număr restrâns de profesori inimoși elevii români obțin diplome și medalii la olimpiade internaționale de astronomie. Evident ca la nivel de facultate, acești olimpici sunt deja sau vor fi recrutați la Harvard, MIT, etc. , pentru ca în facultățile din România astronomia se preda ca materie de 1 an doar la Matematica, Fizica la facultățile de profil, respectiv 1 an la Academia Navala, materia Navigație astronomica , facultatea Navigație. Considerăm că promovarea cunoștințelor astronomice de orice fel este atât o necesitate cât și o oportunitate pentru creșterea interesului elevilor în direcția educației științelor exacte și ale naturii.

Implicarea astronomilor amatori și a astrocluburilor în astfel de proiecte ca parteneri ai instituțiilor muzeale și de învățământ este necesară deoarece aceștia reprezintă o resursă umană importantă în popularizarea astronomiei și a educației prin astronomie pentru publicul de toate vârstele și categoriile sociale.

Fără a neglija componenta educațională științifică a prezentului demers editorial, s-a avut în vedere componenta educațională socio-umana, atât prin interdisciplinaritatea subiectului tratat, cât și prin implicarea experților Muzeului de etnografie a Transilvaniei în acest proiect, întregul demers editorial fiind adresat evident publicului tânăr atât biologic cât și spiritual, public ce trebuie să conștientizeze atât noțiunile științifice legate de cer și aștri, cât și modul în care le percepeau strămoșii noștri. Pentru a realiza aceasta, la nivel național, nu există încă un cadru instituțional sau asociativ, de aceea un parteneriat pe diferite paliere între cât mai multe entități cu activități de profil ar fi necesar atât pentru popularizarea astronomiei(inclusiv populare) cât și pentru crearea premiselor înființării unei rețele sau asociații cu scopul popularizării și educației prin astronomie. La nivel internațional, pe de altă parte, avem două aspecte – diaspora și tendința generală de uniformizare a produsului cultural din UE. Diaspora românească astronomică este în general formată din acele persoane(olimpicii din licee de ex.) care doar afară au găsit continuarea firească a studiilor în care excelau. Sunt caracterizați în general prin patriotism și în special respect și dragoste față de valorile tradiționale. Nu doar aceștia, ci și comunitățile locale amenințate de uniformizarea produselor culturale UE, își exprimă tot mai des dorința de a consuma publicații și produse culturale cu specific național, regional și/sau local, în care se regăsesc cu ușurință.

Cercetarea și promovarea valorilor Patrimoniului Cultural National, material sau imaterial, necesită indiferent de domeniul din care fac parte, valorificarea lor inclusiv sub forma publicațiilor de specialitate care să asigure accesul direct atât al specialiștilor în domenii cât și al publicului larg, evidențiind în același timp diferențele și diversitatea culturală specifică.

REZULTATE AȘTEPTATE ȘI IMPACTUL PROIECTULUI

Elaborarea anuarului și publicarea lui vor fi aduse la cunoștința publicului și specialiștilor și se va discuta impactul promovării în cadrul unui eveniment public de prezentare.

Grupul țintă: beneficiarii direcți sunt instituțiile muzeale cu secții Planetarii și Observatoare astronomice din țară, Astrocluburile, Muzeele de Etnografie din țară, muzeografii acestora și totodată, astronomi profesioniști și amatori, elevi și studenți.

Beneficiarii indirecți sunt autoritățile locale , comunități locale, public tânăr vizitator al muzeelor (16-31 de ani).

Impactul editorial va duce la:

– promovarea imaginii Complexului Astronomic în comunitate,

– promovarea valorilor culturale precum si a patrimoniului cultural local, regional și național;

– creșterea numărului de comunități interesate în conservarea moștenirii culturale;

– creșterea gradului de educare a elevilor și studenților vizitatori in vederea conservării si promovării moștenirii si a diversității culturale;

– creșterea interesului pentru Complexul Astronomic Baia Mare ca potențial turistic;

– creșterea numărului de autorități locale ce se vor implica in impulsionarea unor activități de conservare și promovare a valorilor culturale locale.

Se vor realiza chestionare pentru public și chestionare pentru beneficiari prin care se va analiza modul in care proiectul satisface nevoile culturale ale grupului țintă. De asemenea, pe lângă versiunea pdf a anuarului, pe site-urile Complexului Astronomic, pe site-ul Constelații romanești tradiționale (crt-ro.com) și pe paginile de facebook se vor posta chestionare online, respectiv sondaje de opinie, care să exprime gradul de satisfacție al beneficiarilor față de produsul cultural.

BUGETUL PROIECTULUI: 46.900 LEI

– Finanțare nerambursabilă AFCN: 40.000 lei

– Contribuție proprie: 6.900 lei

Echipa de proiect (Complexul Astronomic Baia Mare):

– Ignat Ovidiu Dorin – manager;

– Pascu Maria Titi – responsabil financiar;

– Contributori: Mircea Lițe, Ioan Bob, Crișan Petru Ciprian

– Colaboratori: Ilie Tudore – artist fotograf, Tudor Sălăjean – director, Totszegi Tekla – cercetător (Muzeul de Etnografie a Transilvaniei)

Coperta reprezintă doar o sugestie grafică și nu este produsul final. Coperțile Anuarului de Astronomie Populară al Complexului Astronomic Baia Mare ar putea avea altă prezentare. Graphic Design: Ciprian Crișan

Complexul Astronomic Baia Mare


CERUL ÎN MÂINILE TALE II – PLANETARIU PENTRU NEVĂZĂTORI (2017)

CERUL ÎN MÂINILE TALE II – PLANETARIU PENTRU NEVĂZĂTORI (2017)

Aria tematică – patrimoniu cultural imaterial
Desfășurare la Complexul Astronomic Baia Mare și itinerare în diverse locații din România
Durata proiectului: 15.06 – 15.11.2017

Sumarul proiectului:
Proiectul cultural va consta în activități de concepere, realizare și distribuire a 7 Planetarii pentru nevăzători ce promovează patrimoniul cultural imaterial legat de tradițiile populare românești legate de aștri și constelații, într-o formă inovativă, unică în lume, destinată în special persoanelor cu handicap vizual dar și publicului larg din Maramureș și Romania. Un curs practic de pregătire comună urmat de 6 voluntari ai Ong ACCES și Ong Team4Youth și de 6 persoane cu handicap vizual, membri ai Uniunii
Naționale a nevăzătorilor din România – filiala Maramureș, sub îndrumarea unui expert în realizarea de materiale pentru nevăzători și a muzeografilor Complexului Astronomic Baia Mare, va avea ca finalitate realizarea unor cupole tactile cu constelațiile românești tradiționale de pe cerul de vară, respectiv cel de iarnă ( un total de 39 de constelații). Se vor realiza ghidaje audio și expunere specifice persoanelor cu handicap vizual, precum și o aplicație Android cu ghidajul în aceste planetarii. Șapte Planetarii pentru nevăzători alcătuite din scaun, set de 2 cupole tactile(cer de vara, cer de iarnă) vor fi distribuite impreună cu materialele pentru ghidaj audio, partenerilor in proiect cu obiect de activitate astronomia sau etnografia, Planetarii care vor fi permanentizate.

Beneficiari direcţi:
Instituţiile partenere:
– Complexul Astronomic Baia Mare, (5)
– ONG-ul : Asociația pentru cooperare culturală, economică și socială ACCES (5)
– Uniunea Națională a Nevăzătorilor din România – filiala Maramureș(6)
– Asociatia Team4Youth (5)
– Muzeul Vasile Pârvan Bârlad,(2)
– Complexul Muzeal de Stiințe ale Naturii Constanța, (2)
– Muzeul Olteniei Craiova, (2)
– Complexul Muzeal de Stiințele Naturii ”Răsvan Angheluță” Galați, (2)

Beneficiari indirecți:
– membrii Asociației pentru nevăzători din România, filiala Maramureș (3130 membri) – persoanele cu
handicap vizual din Romania (în România trăiesc 3.200 de copii și 106.588 adulți cu handicap vizual, conform unei statistici
publicate la 30 iunie 2013 de către Direcția Generală pentru Protecția Persoanelor cu Handicap din cadrul Ministerului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Dintre aceștia, 1.116 copii și 54.559 adulți sunt încadrați la gradul ‘grav’ de handicap) – aproximativ 1.000 de vizitatori ai Planetariilor pentru nevăzători din toate locațiile partenerilor- Autoritățile publice locale – Comunitățile locale din locațiile partenerilor

Bugetul proiectului: 59.225 lei din care
– Finanțare nerambursabilă AFCN: 49.150 lei;
– Contribuție solicitant: 8.775 lei;
– Alte surse – ONG ACCES: 1.300 lei.

Calendarul activităților poate suferi ușoare modificări, din rațiuni obiective (manufacturare cupole planetariu).

Echipa de proiect:
– Lițe Mircea – manager proiect
– Ignat Ovidiu Dorin – coordonator proiect
– Bob Ioan – responsabil tehnic
– Pascu Maria Titi – responsabil financiar
– Ciprian Petru Crișan – responsabil comunicare

Afișul este o sugestie grafică, nu reprezintă riguros aspectul și funcțiile planetariului pentru nevăzători. Graphic Design: Ciprian Crișan

Complexul Astronomic Baia Mare


PRIMUL PLANETARIU PENTRU NEVĂZĂTORI DIN ROMÂNIA – UN PROIECT CO-FINANȚAT DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL

Complexul Astronomic Baia Mare își continuă programul de accesibilizare a produselor și serviciilor oferite categoriilor de public cu dizabilități de vedere prin proiectul ”CERUL ÎN MÂINILE TALE 2 – PLANETARIU PENTRU NEVĂZĂTORI”, clasat pe a doua poziție, cu media de 93 de puncte și o co-finanțare de la AFCN, în valoare de 49.150 lei, în cadrul sesiunii de doua de finanțare, pe anul 2017, la aria Patrimoniu Cultural Imaterial.

Proiectul ”CERUL ÎN MÂINILE TALE 2 – PLANETARIU PENTRU NEVĂZĂTORI”, reprezintă o dezvoltare și extrapolare a proiectului inițial ”Constelații Românești Tradiționale” din anul 2011, care a fost apoi extins la nivel național, în 2013 și apoi a primit o primă rafinare destinată publicului cu dizabilități de vedere în 2016, în cadrul proiectului ”Cerul în Mâinile Tale – expoziție tactilă”, în fapt multisenzorială. Toate cele trei proiecte, din 2011, 2013 și 2016 au fost co-finanțate de Administrația Fondului Cultural Național, fiecare cu valori apropiate de 50.000 lei și fiecare dintre acestea au adus inovație și interactivitate în spațiul muzeal. În 2011, proiectul ”Constelații Românești Tradiționale” a condus la realizarea primei expoziții digitale multimedia din România, dedicată viziunii populare românești asupra cerului.

Conferința națională cu participare internațională ”CERUL ROMÂNESC ȘI COMPARAȚIA CU ALTE MITOLOGII STELARE”, organizată în 2013, pe platforma proiectului ”Constelații Românești Tradiționale – etapa națională”, a reunit cei mai de seamă specialiști în astronomie, etnografie și antropologie din România și chiar din străinătate, care au manifestat interes pentru această problematică a mitologiei stelare românești și a generat o serie de evenimente specifice locale în toate marile orașe ale României, unde expoziția CRT a fost prezentată. Expoziția ”Constelații Românești Tradiționale” a fost de asemenea tradusă în limbile engleză, maghiară, ucraineană, norvegiană iar parțial și în franceză și spaniolă.

Al treilea proiect, dezvoltat de asemenea pe platforma programului ”Constelații Românești Tradiționale”, ”Cerul în Mâinile Tale – expoziție tactilă”, de fapt multisenzorială, proiect derulat în 2016 și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, a presupus adaptarea infrastructurii și conținutului expoziției digitale multimedia CRT la nevoile persoanelor cu dizabilități de vedere sau nevăzătoare, proiectul beneficiind de expertiza unor reprezentați ai Uniunii Naționale a Nevăzătorilor, filiala Maramureș și voluntari ai Asociației Team4Youth. Experiența de la Baia Mare a fost multiplicată la nivel național, prin itinerare la Barlad, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Bacău, Galați, Suceava și în alte localități – fiind întâmpinată cu deosebită căldură de comunitățile locale și mai ales de cei cărora acest acest proiect le era direct adresat. Prin proiectul ”Cerul în Mâinile Tale”, în premieră națională, nevăzătorii și persoanele cu dizabilități de vedere au putut atinge cerul și au putut citi în Braille, au putut mirosi constelațiile și au putut auzi, în același timp, constelațiile românești tradiționale, componentă a patrimoniului cultural imaterial și a identității naționale.

Dacă proiectul cofinanțat de Uniunea Europeană pl@aNETour a făcut posibil ca la Complexul Astronomic Baia Mare să funcționeze în prezent cel mai modern planetariu public din România și Europa de Sud-Est, viitorul imediat ar putea semnaliza în Baia Mare prezența și a celui mai modern Observator Astronomic complet automatizat și digitalizat din România, interconectat cu rețeaua internațională de observatoare astronomice.

Noul proiect, însă, ”Cerul în Mâinile Tale – 2: PLANETARIU PENTRU NEVĂZĂTORI”, care se va derula pe parcursul anului 2017, aduce profunzime și o perspectivă revoluționară, intenției noastre de a deschide cerul înstelat către publicul cu dizabilități de vedere sau nevăzătoare, prin realizarea unui dispozitiv electro-mecanic și digital de acces la bolta cerească instelată, dinamizând interacțiunea cu cosmosul și creând premisele unei experiențe uluitoare. Un asemenea planetariu cu mobilitate pentru nevăzători, reglabil, ajustabil, interfațabil, reprezintă nu doar o premieră națională în materia popularizării astronomiei pentru categorii speciale de public, ci poartă, de asemenea semnătura, unicității, cel puțin din informațiile pe care le deținem în prezent. Aparținem cu toții unui univers în care toate obiectele și energiile sunt interconectate, iar conștiința universală, sentimentul apartenenței la ceva mult mai mare și mai complex decât putem percepe senzorial și imediat, sunt elemente împărtășite deopotrivă de văzători și nevăzători.

Puteți fi mai aproape de acest proiect, urmărind site-ul internet dedicat constelațiilor românești tradiționale www.crt-ro.com și pagina de facebook asociată fb/crtrocom.

Ovidiu Ignat – manager, Echipa de Proiect
Complexul Astronomic Baia Mare

VIDEO-TUTORIAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE PLANETARIU VIRTUAL STELLARIUM – CEA MAI RECENTĂ VERSIUNE

Complexul Astronomic Baia Mare a adus ”cerul românesc” pe cel mai cunoscut și mai utilizat planetariu virtual din lumea întreagă. Constelațiile românești, ”dodoloațe” și ”interesante”, unele unice și irepetabile, repere formidabile ale bogatului univers lăuntric românesc al cunoștințelor de astronomie populară – se găsesc acum într-o foarte selectă companie a constelațiilor occidentale, norvegiene, chinezești, egiptene etc. Însă Stellarium vă poate asista mult mai mult în decriptarea unor taine ale cosmosului și în ceea ce americanii numesc citizen astronomy.

O să vă ajutăm – prin video tutorialul realizat de noi – să instalați și să utilizați planetariul virtual numit Stellarium care va aduce Universul aproape, foarte aproape de Dumneavoastră.

Succes!

Ciprian Crișan

Complexul Astronomic Baia Mare web portofolio:

http://www.crt-ro.com
http://www.planetariubm.ro
http://www.planetour.ro

TOCMAI A FOST LANSAT STELLARIUM 0.13.0 – SOFTWARE DE PLANETARIU VIRTUAL – CARE PRINTRE ALTE ÎMBUNĂTĂȚIRI A ADĂUGAT VIZIUNEA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ ASUPRA CERULUI: CONSTELAȚIILE ROMÂNEȘTI TRADIȚIONALE

stellarium-0130

Sursa: www.stellarium.org
Aproape nouă luni de zile i-au fost necesare echipei de dezvoltare pentru a pregăti ediția 0.13.0 a binecunoscutului software de planetariu virtual, utilizat de milioane de internauți, cu o rată de aproape 40.000 de descărcări săptămânale.

Principalele îmbunătătțiri aduse vizează nucleul nou, reproiectarea umbrelor, culori aplicate meteorilor sporadici și celor grupați, randarea cozilor de comete, noi texturi, pluginuri noi precum – ecuația timpului, modificări ale câmpului de vizualizare, stele navigaționale – markeri pentru 58 de asemenea stele, ploi meteorice, o nouă versiune a pluginului sateliților și o versiune proaspătă a pluginului exoplanetelor. Alte pluginuri noi vizează quasarii, pulsarii, marker de compas, oculare, supernove istorice, analize de observabilitate și nove strălucitoare.

Au fost, desigur, rezolvate și o serie de buguri și aplicate îmbunătățiri ale performanței programului. A fost actualizat fișierul de configurare și file-ul Sistemului Solar. Dată fiind multitudinea adăugărilor și corecțiilor, cea mai bună cale de a evita problemele și a vă bucura de ce poate oferi noua versiune stellarium este să dezinstalați vechea versiune, cu stergerea configurărilor vechi și să procedați la o instalare nouă.

Una din contribuțiile spectaculoase care au fost atașate acestei versiuni 0.13.0 a planetariului virtual Stellarium este reprezentată de mitologia stelară românească care apare acum figurată în compania unor mitologii stelare istorice prestigioase precum cea arabă, aztecă, chineză, egipteană, indiană vedică, inuită, coreană, lakotă, maori, navajo, norvegiană, polineziană, samită, tongan, tupi-guarani și occidentală.

Este de remarcat faptul că mitologia stelară românească, cu excepția mitologiei astrale norvegiene și a celei occidentale ce vizează proiecția orizontului clasic al mitologiei astrale grecești, preluată în sistematica astronomică modernă – este singura proiecție de astronomie populară națională dintre cele înscrise, conferind o aură cu totul specială constelațiilor românești tradiționale, accesibile acum milioanelor de utilizatori ai acestui software remarcabil de planetariu virtual, unicul de tip open source, care este gratuit și actualizat periodic.

Proiectul Constelații Românești Tradiționale care a vizat prin cele două ediții ale sale popularizarea la nivel regional, național și internațional a viziunii populare românești despre cer și stele, a fost un proiect finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național și inițiat de către Planetariul Baia Mare (actualul Complex Astronomic Baia Mare), cu colaborarea unor parteneri locali și la nivel național, reunind la un moment dat cele mai prestigioase instituții astronomice românești.

Mai multe detalii despre proiect, parteneri și secvențele acestui film de mare succes, puteți descoperi pe site-ul proiectului Constelații Românești Tradiționale: http://www.crt-ro.com

Ciprian Crișan – PR
Complexul Astronomic Baia Mare

CONSTELAȚIA HYDRA ÎN VIZIUNEA TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ – de Andrei Dorian Gheorghe –

Spre sfârșitul mileniului al II-lea, “inventariind” minunata carte din 1907 a lui Ion Otescu, “Credințele țăranului român despre cer și stele”, am remarcat că, prin aceasta, domnia-sa oferea nu doar un document excepțional despre cultura și spiritualitatea românească, ci, în același timp, și un îndemn la continuarea cercetărilor în acest domeniu.

Hydra, Sextans

Constelația Hydra. Foto: Wikipedia

Prin urmare, constatând prin 1997 că din bogata listă de constelații în viziunea înaintașilor noștri lipsea formațiunea cerească Hydra (de altfel, o constelație importantă prin dimensiunile ei uriașe) și fiind, în acea perioadă, dedicat studierii dragonilor (balauri și zmei) din basmele românești în vederea realizării unui serial pentru Jurnalul International de Dragonlor, The Dragon Chronicle (care apărea la Londra), cred că am reușit să identific aceasta constelație în basmul “Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, publicat la București de Petre Ispirescu în 1882, în volumul “Legende sau basmele românilor”.

Astfel, răsfoind acel basm, descoperim că în drumul către tărâmul fermecat, Făt-Frumos are de înfruntat, pe rând, două ființe supranaturale: Gheonoaia (“Și când venea ea, nene, dobora copacii, așa de iute mergea…” și Scorpia (care “este necăjită rău, varsă foc și smoală”, “a pârlit iarba pe unde a trecut” și “cu o falcă în cer și cu alta în pământ și vărsând flăcări, se apropia ca vântul de iute”…).
Din acest moment, lucrurile devin simple pentru această demonstrație astro-mitologică, mai ales că Gheonoaia și Scorpia sunt două surori, care “de rele ce sunt, nu pot să trăiască la un loc…”.

323588

Reprezentare Hydra. Foto: wall.alphacoders

In viziunea folclorică romanească din acest basm, Hydra, constelație de primavară, devine Gheonoaia (care produce furtuni specifice acestui anotimp), iar constelația Scorpius devine Scorpia (care produce zile caniculare pe timpul verii).

De altfel, împreună cu marele astromitolog englez Alastair McBeath (fost vice-președinte al International Meteor Organization și director de secțiune la Britain’s Society for Popular Astronomy), am publicat în 1998 un articol pe aceasta temă, in The Dragon Chronicle, intitulat chiar “Gheonoaia and Scorpia – More Romanian Dragons”, pe care il puteti citi la adresa urmatoare:
http://www.cosmopoetry.ro/Romanian%20Astrohumanism%207/Pages/romanian_astrohumanism_VII-4.htm

CÂT DE APRECIAT A FOST PROIECTUL CRT ÎN CHESTIONARUL ONLINE? RĂSPUNSUL ESTE AICI!

O importantă componentă a proiectului Constelații Românești TradiționaleEtapa Națională a reprezentat-o, dincolo de target-ul propus, mediul online – difuzarea modulară în cadrul unei platforme virtuale a întregului conținut informațional al proiectului. Reamintim publicului că prima ediție a proiectului s-a concentrat asupra unei expoziții digitale multimedia, ce cuprinde 9 panouri digitale, corespunzând celor 9 constelații etalon de pe cerul românesc, dezvoltând pe un plan generic cele trei componente fundamentale ilustrate – cea ancestrală, cea religioasă și cea istorică, a genezei ca popor.

Cele câteva instrumente utilzate în prezentarea acestui proiect au fost afișajul stradal minimal, siteul www.crt-ro.com – cu funcția unui jurnal online virtual al proiectului, pagina de facebook/crtrocom a proiectului, canalul youtube/constelatiiromânești – pentru partea multimedia, platformele slideshare și scribd pentru publicații în format electronic, google drive pentru organizare și distribuire materiale și – în sfârșit – pagina canalului de televiziune educațională – de pe make.tv/crt – cu utilizare în special pentru transmisiunile în direct din diverse locații din țară.

Rezultatele în sine ale proiectului și audiența câștigată le vom prezenta foarte curând, după ce va fi încheiată analiza globală de impact a proiectului, însă pentru componenta online a proiectului CRT am dorit să avem un feedback rapid și am inițiat un sondaj online, pe baza unui chestionar anonim cu întrebări mai mult sau mai puțin încuietoare, cele 45 de răspunsuri obținute, reprezentând aproximativ 1-2% din audiența directă a proiectului, care a fost implicată în activitățile culturale, educaționale și științifice, fiind relativ suficiente pentru ne face o idee despre impactul în mediul online și a avea un feedback care să ne ajute pe viitor în proiectarea activităților.

image001

Pentru început, am dorit să obținem un răspuns privind sintagma de ”astronomie populară”, despre modul în care este receptată ca sens – aceasta fiind, desigur, multivalentă. Receptivitatea mare pentru a doua variantă a răspunsului – de 84%, ne arată faptul că o mare parte a respondenților sunt perfect avizați în ce privește semnificația conceputului.

image003

În ce privește sursa de informare privind proiectul CRT – este vizibil aportul paginii de facebook, al mediei online și al principiului recomandării. Întrucât nu a existat un condițional al răspunsului unic, respondenții au putut bifa mai multe surse.

image005

La această chestionare, procentul de răspunsuri false este extrem de mic și cel al acurateței, relativ mare. Doar primele două nume din listă sunt ale promotorilor astronomiei populare, Ion Otescu fiind realizatorul primului sondaj național, iar Tudor Pamfile, la o distanță de câțiva ani, fiind cel care a introdus pespectiva populară românească asupra cerului în Analele Academiei Române.

image007

Întrebare cu răspunsuri multiple. Este vizibil echilibrul relativ între răspunsuri, datorită faptului că aceste instrumente de relaționare au fost mediatori corelați și interconectați ai mesajului proiectului.

image009

Din răspunsurile obținute la acest apel înțelegem că cel puțin 77% dintre respondenți au participat de facto la cel puțin una dintre activitățile de bază, publice, ale proiectului. Este evident și interesul mai mare pentru observații astronomice tematice, în raport cu lecturile publice și videoproiecțiile.

image011

Acest item a dorit să obțină un feedback privind conținutul difuzat, iar din lista de 39 de constelații, eu fost selectate câteva pentru sondaj, fiind introduse și câteva constelații false – respectiv Scaunul cu trei picioare (care sună similar cu Scaunul lui Dumnezeu), Pecetea și Floare din Soare. Procentul de recunoaștere a constelațiilor românești este foarte mare și asta – chiar dacă sună laudativ – poate constitui un argument privind calitatea deosebită a proiectului CRT.

image013

Am dorit să aflăm de la respondenți în ce măsură identifică tema oferită de proiectul nostru ca fiind una de actualitate. Doar 2% dintre respondenți au considerat că tema nu este de actualitate în spațiul public.

image015

Legat de intepretare și finalitate – 33% dintre respondenți au recunoscut dimensiunea culturală a proiectului, 40% pe cea educațională, 11% au interpretat valoarea proiectului ca fiind științifică și tot 11% au văzut o funcție recreativă a proiectului. Proiectul Constelații Românești Tradiționale este un proiect interdisciplinar și multicultural – de asemenea, întrucât a generat un dialog al culturii stelare și între minoritățile etnice – fiind etalate studii despre viziunea asupra cerului ale minorităților maghiare, turce, tătare, ucrainiene etc.

image017

Interesul pentru astronomie al generației tinere este natural și sui-generis. Acest interes colportă identitatea asumată de cetățean planetar, caracteristică naturală în era globalizării și a mondializării. Dacă trendul dezvoltării astronomiei în ultimii 50 de ani nu ar fi fost atât de accentuat, astăzi nu am avea telefoane mobile, nici televiziune prin satelit sau internet. Toate acestea sunt achiziții pe care civilizația umană le-a creat inițial pentru scopul cercetării spațiului extraterestru și înțelegerea celui terestru și – mai apoi – utilizarea acestor tehnologii a devenit loc comun. Astronomia – așa cum s-a studiat în trecut în școala românească și cum se studiază în prezent în multe alte țări – este de fapt matematică aplicată la obiecte, fizică aplicată și astrofizică, mecanică cerească și istoria astronauticii – respectiv o istorie a tehnologiilor de cucerire a spațiului cosmic și mai este legată și cu astro-biologia, acea conexiune cu universul care ne poate face să înțelegem cum a apărut viața pe Terra și oriunde în acest Univers infinit ca mărime, diversitate și posibilități. Așadar, astronomia este foarte importantă! Și atunci, de ce nu se predă în școală – ca materie obligatorie sau opțională?

Dintre respondenții chestionarului nostru – la această întrebare cu răspuns unic – 96% au văzut astronomia ca fiind o disciplină care, într-o formă sau alta, ar trebui predată în școli!

image019

Dintre respondenții chestionarului nostru, 89% au vizitat cel puțin o dată un planetariu și 11% nu au fost niciodată la planetariu.

image021

Dintre respondenții la chestionar, 70% au participat la seri de observații astronomice și 30% nu au participat. Corelând acest răspuns cu cel dinainte- putem aproxima că respondenți  o mare parte o reprezintă public activ care participă la activitățile de popularizare a astronomiei.

image023

Acest item este unul de control al chestionarului și vizează popularitatea planetelor din sistemul nostru solar. Răspunsurile reflectă aprecierea deosebită a respondenților pentru planeta noastră – și dorința lor de a rămâne în continuare locuibilă.

Aceasta este ”interpretarea” la cald a chestionarului online pe care internauții au binevoit să-l completeze într-o perioadă rezonabilă de aproape o lună. Fiind un chestionar online, anonim, a cărui completare a putut necesita mai puțin de un minut, care a fost promovat neagresiv, fiind doar un exercițiu volitiv de a răspunde la niște întrebări, motive care l-ar putea face, la fel de bine obiectiv și subiectiv, nu vom raporta impactul global al proiectului la răspunsurile obținute aici, având și alte scheme de evaluare a impactului. Dar rezultatele acestui proiect sunt palpabile și le puteți vedea pe www.crt-ro.com