CONSTELAȚIA VIERII SAU SCROAFA CU PURCEI DIN TAURUS U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

35. VIERII (TAURUS) The Boars

image169

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

În constelația Taur, românii au identificat alte două constelații care nu au corespondent în grupările de stele din lista oficială a Uniunii Astronomice Internaționale: Găinușa sau Cloșca cu Pui și Vierii. Așadar, aceste două asterisme sunt constelații pur românești. Vierii sunt identificați de țăranii români în roiul stelar al Hyadelor și se confundă practic cu capul taurului. Hyadele sunt de fapt câteva stele sub forma literei V, cea mai strălucitoare fiind Aldebaran, steaua din ochiul taurului sau Luceafărul Porcesc în accepțiunea românească. În unele părți constelația mai este denumită Porcii sau Scroafa cu purcei, Aldebaran fiind scroafa, iar stelele mai palide din asterism fiind purceii scroafei.

 

In the constellation Taurus, the Romanians have identified two other constellations that have no equivalent in the groups of stars from the official list of the International Astronomical Union: the Hatching Hen with her Chicks or the Pleiades and Boars. Therefore, these two constellations are purely Romanian asterisms. Boars are identified by Romanian peasants in the star cluster of Hyades and merges practically with the bull head. Hyades are actually several V-shaped stars, the brightest being Aldebaran, the star from the bull’s eye, or the Bright Star of the Pig in Romanian belief. In some areas, the constellation is called the Swine or Sow with her Piglets, the star Aldebaran being the Sow and fainter stars in the asterism sow piglets.

image171

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA CĂȚELUL SAU SPIȚELNICUL MIC ALIAS CANIS MINOR

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

34. CĂȚELUL (CANIS MINOR) The Little Dog

image163

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Câinele Mic este o constelație ecuatorială ce ocupă o zonă relativ mică a cerului și care poate fi observată în condiții optime în nopțile de martie, atunci când constelația se află la culminație. Are granițe comune cu constelațiile Hidra, Licornul, Gemenii și Racul. Constelația scoate în evidență doar două stele mai luminoase, cea mai strălucitoare dintre ele fiind Procyon, a șaptea stea ca strălucire de pe cer. În mitologia greacă, Câinele Mic este unul dintre cei doi câini care-l urmează pe Orion la vânătoare. În România, constelația poartă numele de Cățelul sau Spițelnicul mic. În unele locuri i se mai spune și Sfredelul mic, Procyon fiind mânerul sfredelului, iar Gomeisa, următoarea stea ca strălucire fiind vârful sfredelului.

 

Canis Minor is an equatorial constellation occupying a relatively small area of the sky and it can be best  observed on the nights of March, when the constellation is at the culmination. It has common borders with the constellations Hydra, Monoceros, Gemini and Cancer. The constellation highlights only two bright stars, the brightest of which is Procyon, the seventh brightest star in the sky. In Greek mythology, Canis Minor is one of the two dogs that followed Orion for the hunting. In Romania, the constellation is called Little Dog or Little Auger. In some places it is called also Little Drill, the star Procyon being the drill handle and Gomeisa, the next brightest star being  the tip of the drill.

image166

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA ARCAȘUL ÎN SAGITTARIUS – SĂGETĂTOR

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

33. ARCAȘUL (SAGITTARIUS) The Archer

image158

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Săgetătorul este o constelație ecliptică vizibilă pe cerul nopților de vară, constelația aflându-se la culminație în luna august. De la această latitudine poate fi observată doar în apropierea liniei orizontului sudic, constelația având un tipar destul de complicat ceea ce nu o face ușor de identificat. Se învecinează cu constelațiile Scorpionul, Ophiucus, Scutul, Capricornul, Microscopul, Indianul și Coroana Australă. Steaua cea mai strălucitoare a constelației se numește Kaus Australis și este de aproape patru ori mai masivă decât Soarele. În mitologia greacă, Săgetătorul este identificat ca fiind centaurul Chiron, mentor al multor eroi legendari eleni: Ajax, Tezeu, Achile, Iason sau Hercule. În credința strămoșilor noștri, Săgetătorul este văzut drept un războinic roman.

 

Sagittarius is an ecliptic constellation visible in the summer nights sky, the constellation being at culmination in August. From this latitude it can be observed only near the southern horizon, the constellation having a rather complicated pattern which is not easily identifiable. It is bordered by the constellations Scorpius, Ophiuchus, Scutum, Capricorn, Microscopium, Indus and Corona Australis. The brightest star of the constellation is called Kaus Australis and it is almost four times more massive than the Sun. In Greek mythology, Sagittarius is identified as the centaur Chiron, mentor of many legendary Greek heroes: Ajax, Theseus, Achilles, Jason and Hercules. The faith of our ancestors, Sagittarius is seen as a Roman warrior.

image161

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA SCORPIA DIN SCORPIUS U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

32. SCORPIA (SCORPIUS) The Scorpion

image153

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Scorpionul este o constelație ecliptică cu o vizibilitate optimă de la această latitudine în luna iulie. Se învecinează cu constelațiile Altarul, Echerul, Lupul, Balanța, Ophiucus și Săgetătorul. Cea mai strălucitoare stea a constelației este Antares, o roșiatică gigantă cu un diametru de peste 800 de ori mai mare decât al Soarelui. Scorpionul a fost pus pe cer de un popor din zona mai caldă, acolo unde acest animal e binecunoscut și unde această constelație urcă mai sus pe cer. Pentru țăranii din România, care nu știau prea multe despre acest animal, constelația a fost asemuită cu o scorpie, o dihanie fioroasă cu niște gheare năprasnice, însetată de sânge, care a fost aruncată de diavol în fața omului temerar care încerca să ajungă la Dumnezeu.

 

Scorpius is an ecliptic constellation with optimal visibility at this latitude in July. It is bordered by the constellations  Ara, Norma, Lupus, Libra, Ophiuchus and Sagittarius. The brightest star of the constellation is Antares, a red giant with a diameter of more than 800 times larger than the Sun. Scorpius was put on sky by people living in warmer area, where the animal is well-known and where this constellation climbs higher in the sky. For the peasants of Romania, who did not know much about this animal, the constellation has been likened to a witch, a monster with claws, bloodthirsty, which was thrown by the devil in front of the bold man who attempt to reach God.

image156

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA ȘARPELE DIN OPHIUCUS U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

31. ȘARPELE (OPHIUCUS) The Serpent

image148

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Constelația Ophiucus sau Omul cu Șarpele este o constelație ecuatorială, însă unii astronomi o încadrează și în categoria celor ecliptice deoarece Soarele străbate în traseul lui aparent pe cer și această constelație. În zona ei limitrofă mai pot fi observate constelațiile Scutul, Săgetătorul, Scorpionul, Balanța, Hercule și Acvila. Cea mai strălucitoare stea a constelației este Rasalhague, o stea aflată la aproximativ 49 de ani-lumină distanță. Românii au identificat în această grupare de stele șarpele care a ademenit-o pe Eva. Un alt nume pentru această constelație este cel de Calea Rătăciților. Pe această cale vor umbla oamenii păcătoși, rătăcind zăpăciți la a doua venire a Mântuitorului când vor auzi de judecata lui.

 

The constellation Ophiuchus or the Man with the Serpent is an equatorial constellation, but some astronomers frame it in the category of ecliptic as the Sun in his apparently route  crosses this constellation. In its surrounding area the following constellations can bee seen: Scutum, Sagittarius, Scorpio, Libra, Hercules and Aquila. The brightest star of the constellation is Rasalhague, a star located about 49 light-years away. Romanians were identified in this group of stars the Serpent who tempted Eve. Another name for this constellation is the Road of the Lost Men. On this road the sinners will walk, wandering bewildered at the second coming of Christ when they hear his judgment.

image151

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA BARDA DIN PERSEUS A U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

30. BARDA (PERSEUS) The Axe

PERSEUS

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Constelația Perseu este o constelație ecliptică vizibilă cel mai bine pe parcursul lunii decembrie. Se învecinează cu constelațiile Triunghiul, Andromeda, Casiopeia, Girafa, Auriga, Taurul și Berbecul. Cea mai strălucitoare stea a constelației este α Perseu, Mirphak, însă o stea cu totul deosebită este Algol. Pentru vechii arabi, caracterul necurat al acestei constelații provenea din comportamentul bizar al acestei stele, care își modifică în mod perceptibil strălucirea cam o dată la trei zile. Azi cunoaștem cauza reală a acestei pâlpâiri diavolești, Algol fiind o stea variabilă binară cu eclipsă. Pentru țăranii din vechime, constelația este cunoscută sub numele de Barda sau Carul Dracului. În legenda cerului la români, barda este unealta cu care Vizitiul a zdrobit capul de mort aruncat de diavol în calea sa. Numele alternativ de Carul Dracului derivă din credințele strămoșilor noștri că în acest car erau transportate sufletele păcătoșilor în iad spre damnare veșnică.

 

The ecliptic constellation Perseus is best visible during the month of December. It is bordered by the constellations Triangulum, Andromeda, Cassiopeia , Camelopardis , Auriga , Taurus and Aries. The brightest star of the constellation is α Perseus, Mirphak, but a very special star is Algol. For the ancient Arabs, the unclean nature of the Constellation  came from this star bizarre behavior that changes its brightness perceptibly about once every three days. Today we know the real cause of this devilish flicker, Algol being a binary variable star with eclipse. For the ancient peasants the constellation is known as  the Axe or the Devil’s Chariot.  In the legend of the Romanian sky, the Axe is the tool with which the Coachman smashed the Skull of the deadman thrown by the devil in his path.  The alternative name of Devil’s Chariot derives from our ancestors’ beliefs  that with this chariot the sinners souls  were transported to hell for eternal damnation.

image146

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA OMUL – VARIANTĂ ROMÂNEASCĂ PENTRU HERCULES

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

29. OMUL (HERCULES) The Man

image140

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Constelația Hercule este o constelație zenitală vizibilă pe cerul nopților de vară. Se învecinează cu constelațiile Ophiucus, Coroana Boreală, Vulpea, Săgeata, Boarul, Dragonul și Lyra. Cea mai strălucitoare stea a constelației se numește Kornephoros și e poziționată în umărul eroului antic. La români, constelația este în general numită Omul și este asociată de cele mai multe ori cu un voinic falnic sau un Făt Frumos care a trebuit să se lupte pe cer cu un zmeu sau balaur identificat de țăranii noștri în constelația Dragonului. De parcă această luptă nu i-ar fi fost de ajuns, omul nostru a avut de înfruntat și Dracul, însă chiar și pe acesta l-ar fi învins. Urmele acestei lupte se văd și astăzi bine pe cer. Omul, biruitor, se vede falnic și măreț iar dracul s-a stâlcit atât de mult, încât abia se mai vede.

 

The constellation Hercules is a zenithal  constellation visible in the summer nights sky. It is bordered by the constellations Ophiuchus, Corona Borealis, Vulpecula, Sagitta, Bootes, Draco and Lyra. The brightest star of the constellation is called Kornephoros and it is positioned in the ancient hero’s shoulder. Romanians called the constellation The Man and it is often associated with a lofty hero (Făt Frumos) or a Prince Charming who had to fight in the sky with a Zmeu or Balaur identified by our farmers with the Dragon constellation. As if this fight wouldn’t have been enough, our man had to face the Devil aswell, but even he would be defeated. Traces of this struggle can be seen in the sky today. Man, conqueror, is seen lofty and majestic and the Devil is so much beaten that is barely visible.

image143

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013