CONSTELAȚIA OMUL – VARIANTĂ ROMÂNEASCĂ PENTRU HERCULES

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

29. OMUL (HERCULES) The Man

image140

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Constelația Hercule este o constelație zenitală vizibilă pe cerul nopților de vară. Se învecinează cu constelațiile Ophiucus, Coroana Boreală, Vulpea, Săgeata, Boarul, Dragonul și Lyra. Cea mai strălucitoare stea a constelației se numește Kornephoros și e poziționată în umărul eroului antic. La români, constelația este în general numită Omul și este asociată de cele mai multe ori cu un voinic falnic sau un Făt Frumos care a trebuit să se lupte pe cer cu un zmeu sau balaur identificat de țăranii noștri în constelația Dragonului. De parcă această luptă nu i-ar fi fost de ajuns, omul nostru a avut de înfruntat și Dracul, însă chiar și pe acesta l-ar fi învins. Urmele acestei lupte se văd și astăzi bine pe cer. Omul, biruitor, se vede falnic și măreț iar dracul s-a stâlcit atât de mult, încât abia se mai vede.

 

The constellation Hercules is a zenithal  constellation visible in the summer nights sky. It is bordered by the constellations Ophiuchus, Corona Borealis, Vulpecula, Sagitta, Bootes, Draco and Lyra. The brightest star of the constellation is called Kornephoros and it is positioned in the ancient hero’s shoulder. Romanians called the constellation The Man and it is often associated with a lofty hero (Făt Frumos) or a Prince Charming who had to fight in the sky with a Zmeu or Balaur identified by our farmers with the Dragon constellation. As if this fight wouldn’t have been enough, our man had to face the Devil aswell, but even he would be defeated. Traces of this struggle can be seen in the sky today. Man, conqueror, is seen lofty and majestic and the Devil is so much beaten that is barely visible.

image143

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA GONITORUL ALTERNATIVĂ PENTRU TAURUS

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

28. TAURUL (TAURUS) The Bull

image135

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Taurul este o constelație ecliptică,  probabil una dintre cele mai vechi constelații, cunoscută se pare încă din preistorie și se vede cel mai bine pe cerul nopților de iarnă. Are granițe comune cu constelațiile Vizitiul, Gemenii, Orion, Eridanul, Balena, Berbecul și Perseu. Cea mai strălucitoare stea a constelației este α Taurus sau Aldebaran, stea căreia țăranii români îi spuneau Luceafărul Porcesc sau Porcarul, pentru că atunci când răsărea Aldebaran se deșteptau porcii și începeau să grohăie, cocoșii începeau să cânte, semn că se apropie de ziuă. I se mai spunea și Deșteptătorul, țăranii credeau că a fost pus înadins pe cer de Dumnezeu ca vestitor, oamenii trebuind să se trezească iar strigoii să intre înapoi în gropile lor. La români, constelația se numește tot Taurul sau Gonitorul, însă ea a fost redusă doar la stelele Aldebaran, Ain și γ Taurus, stele ce formează capul Taurului.

 

Ecliptic constellation Taurus is probably one of the oldest constellations known since prehistoric times and it is best seen on winter night sky. It has common borders with the constellations Auriga, Gemini, Orion, Eridani, Cetus, Aries and Perseus. The brightest star of the constellation Taurus is α or Aldebaran, the star that Romanian peasants called him Luceafărul Porcesc (the Bright Star of the Pig), or Porcarul (the Swineherd), because when it rises, the swine wake and grunt, signalling that day is approaching. It is also called Deșteptătorul (the Alarm Clock), because at its rising, the cockerels begin crowing at the day’s start. Thus the peasants think that Aldebaran was put especially into the sky as a herald; the workers must wake, the ghosts must return to their graves, and the evil spirits must disappear from the earth when it appears. In Romanian, the constellation Taurus or Gonitorul all called, but it was reduced to the stars Aldebaran, Ain and γ Taurus Taurus star forming head.

image137

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA CHITUL – VARIANTĂ PENTRU CETUS

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

27. CHITUL (CETUS) The Whale

image130

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Balena este o constelație ecuatorială întinsă poziționată chiar sub ecliptică, unele planete putând fi surprinse ocazional între granițele acestei constelații. De la această latitudine poate fi văzută în cele mai bune condiții în decursul lunii noiembrie, atunci când constelația se află la culminație. Se învecinează cu constelațiile Peștii, Berbecul, Taurul, Eridanul, Cuptorul, Sculptorul și Vărsătorul. Cea mai luminoasă stea a constelației este β Cetus și se numește Deneb Kaitos  sau Diphda, o stea gigantică aflată la mai mult de 96 de ani-lumină distanță de noi. În mitologia greacă, Cetus a fost monstrul marin căruia urma să-i fie dată ca ofrandă Andromeda, însă la români constelației i se spune Chitul, sau balena care l-a ținut pe profetul Iona trei zile în pântecele său.

 

Cetus is a large equatorial constellation positioned just below the ecliptic, some planets may occasionally be captured within the boundaries of the constellations. From this latitude can be seen in the best condition during the month of September, when the constellation is at climax. It is bordered by the constellations Pisces, Aries, Taurus, Eridani, Fornax, Sculptor and Aquarius. The brightest star of the constellation Cetus is β and is called Deneb Kaitos or Diphda, a giant star which is more than 96 light-years away from us. In Greek mythology, the sea monster Cetus is the one that was going to be given Andromeda as an offering, but Romanians call it Chitul, or the whale that kept the prophet Jonah three days in its belly.

image133

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA VĂRSĂTORUL – AQUARIUS

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

26. VĂRSĂTORUL (AQUARIUS) He Who Pours Out the Water

image125

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Vărsătorul este o constelație ecliptică vizibilă în condiții optime pe parcursul serilor lunii octombrie. Formațiunea este situată într-o zonă a cerului numită deseori „marea”, datorită abundenței constelațiilor din preajmă cu denumiri strâns legate de apă. Este înconjurată de constelațiile Peștii, Balena, Sculptorul, Peștele Austral, Capricornul, Calul Mic, Delfinul și Pegas. Cea mai strălucitoare stea a constelației se numește Sadalsuud, numele ei derivând din limba arabă și însemnând într-o traducere aproximativă „norocosul norocoșilor”. La români, constelația poartă același nume, iar povestea personajului ne parvine din mitologia greacă, unde acesta a fost identificat cu Ganymede, paharnicul zeilor.

 

The Aquarius is an ecliptic constellation,  best visible during the eveneings of October. The constellation is situated in a sky area often called „the sea” due to the abundance of constellations with names closely linked with water. It is surrounded by  constellation Pisces, Cetus, Sculptor, Piscis Austrinus, Capricorn, Equuleus , Delphinus and Pegasus. The brightest star of the constellation is Sadalsuud, the name coming from Arabic language and meaning „the luckiest fortunate man” in an aproximate translation. Romanians have the same name for this constellation, and the story of the character come from Greek mythology, where it is identified with Ganymede, the Gods cup-bearer.

image128

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA PORUMBIȚA – ÎN COLUMBA A U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

25. PORUMBIȚA (COLUMBA) The Turtle Dove

image121

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Porumbelul este o constelație australă creată de astronomul olandez Petrus Plancius în secolul XVI. Este de fapt o grupare de stele desprinsă din Câinele Mare, dar care se află pe lista celor 88 de constelații oficiale recunoscute de Uniunea Astronomică Internațională. Este vizibilă de la această latitudine doar în apropierea liniei orizontului pe cerul nopților de iarnă. Are ca vecini constelațiile Câinele Mare, Pupa, Pictorul, Dalta și Iepurele, iar cea mai luminoasă stea a sa se numește Phact. Fiind o constelație relativ nouă și greu vizibilă de la această latitudine, este destul de puțin cunoscută în România. Totuși, țăranii noștri au asociat gruparea de stele cu porumbița trimisă de Noe de pe arca sa la sfârșitul potopului în căutarea uscatului, porumbiță ce s-a întors pe navă cu o ramură de măslin în cioc.

 

Columba is a Southern constellation created by Dutch astronomer Petrus Plancius in the sixteenth century. It’s actually a group of stars detached from Canis Major, but  it is listed among the 88 official constellations recognized by the International Astronomical Union. It is visible from this latitude only near the horizon in the winter nights sky. Its neighbor constellations  are Canis Major, Pupa, Pictor, Caelum and Lepus, and the brightest star is called Phact. Being a relatively new constellation and difficult to see from this latitude, is quite low recognised in Romania. However, our peasants associated this grouping of stars with the dove sent by Noah from the ark at the end of the flood looking for land, dove that was returning to the ship with an olive branch in its beak.

image123

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA VĂCARUL ALIAS BOOTES U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

24. VĂCARUL (BOOTES) The Herdsman

image116

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Boarul este o constelație zenitală ușor de identificat pe cerul nopților de primăvară-vară, după cea mai strălucitoare stea a sa, Arcturus (care înseamnă urs în limba greacă). Aceasta se găsește ușor, prelungind oiștea Carului Mare. Este învecinată cu constelațiile Dragonul, Hercule, Coroana Boreală, Capul Șarpelui, Fecioara, Coma Berenices, Câinii de vânătoare și Carul Mare. În unele locuri din România constelația este asociată cu un văcar. Acesta are în grija sa cei șapte boi identificați în stelele mai strălucitoare ale Ursei Mari.

 

Bootes is a zenithal constellation, easily identifiable in the spring-summer nights sky, after the brightest star, Arcturus (which means bear in Greek language). It is easy to be found, extending the shaft of the Great Chariot (Ursa Major). It is bordered by the constellations Draco, Hercules, Corona Borealis, Serpens Caput, Virgo, Coma Berenices, Canes Venatici and the Great Chariot. In some places in Romania, the constellation is associated with a Herdsman(văcar). It takes care of the seven oxes identified in the brightest stars of Ursa Major.

image119

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA DULĂUL – CANIS MAJOR

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

23. DULĂUL (CANIS MAJOR) The Mastiff

DULAUL

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Câinele Mare este o constelație australă vizibilă cel mai bine pe cerul nopților de iarnă, având culminația în luna februarie. Gruparea conține și cea mai strălucitoare stea a boltei cerești, Sirius, doar Luna, Venus, Jupiter și ocazional Mercur și Marte fiind mai strălucitoare decât Sirius. Ea este de altfel și una dintre cele mai apropiate stele de sistemul nostru solar, aflându-se la doar 8,6 ani-lumină distanță față de noi. Se învecinează cu constelațiile Iepurele, Licornul, Pupa și Porumbelul. Românii numesc această constelație Câinele sau Dulăul iar stelei Sirius i se spune Zorilă sau Luceafărul din zori.

 

Canis Major is an austral constellation best visible in the winter nights sky, having the culmination in February.  The Group contains the brightest star of the winter sky, Sirius; only Moon, Venus, Jupiter and occasionally Mercury and Mars are brighter than Sirius. It is also one of the closest stars to our solar system, being at only 8.6 light years away from us. It is bordered by the constellations Lepus, Monoceros, Pupa and Columba. Romanians call this constellation Mastiff and Sirius Star is caled Zorilă or morning star.

image114

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013