About crtrocom

Site-ul dedicat constelațiilor românești tradiționale, respectiv viziunii populare românești despre Univers reprezintă un produs de popularizare inițiat odată cu proiectul Constelații Românești Tradițional (2012), ce a livrat în spațiul public prima expoziție digitală multimedia din România, o abordare de succes continuată cu extinderea exponatelor virtuale de la 9 la 39, în 2013 și organizarea unei conferințe naționale cu participare internațională ”Cerul românesc și comparația cu alte mitologii stelare”. În 2016 – patrimoniul cultural imaterial al cunoștințelor și tradiției populare despre cer a revenit sub forma unei expoziții multisenzoriale: ”Cerul în Mâinile Tale – expoziție tactilă”, dedicată în primul rând nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere. În 2017, două noi proiecte aduc în atenția publicului această moștenire culturală esențială arheo-astronomică sau etno-cosmologică, sub forma unui planetariu mobil pentru nevăzători și a unui anuar de astronomie populară al Complexului Astronomic Baia Mare. Toate aceste proiecte au fost și sunt co-finanțate de Administrația Fondului Cultural Național, iar acest website este platforma de popularizare a constelațiilor românești tradiționale. www.crt-ro.com este un produs realizat și menținut de Complexul Astronomic Baia Mare (www.planetariubm.ro)

O CONSTELAȚIE TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ CE VA CUCERI MAPAMONDUL!

 

SCAUNUL LUI DUMNEZEU (CASSIOPEIA) God’s Chair

Mai jos gasiti filmul dublat în :  rofruadehutr

 

image009

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

roÎn versiune tradițională românească, constelația Cassiopeia poartă numele de Scaunul lui Dumnezeu, Tronul Ceresc, Mânăstirea, pentru că mânăstirea este considerată Casa Domnului. Această identificare poate fi regăsită cu uşurinţă pe cerul nopţilor de iarnă, când forma constelaţiei Cassiopeia seamănă cel mai mult cu un scaun. Această constelație a fost aleasă pentru a ilustra componenta religioasă a viziunii populare româneşti asupra cerului.

gbRoumanian peasants called constellation Cassiopeia Scaunul lui Dumnezeu (God’s Chair) or Mănăstirea (the Monastery), because, of course, a monastery is also God’s Seat or Chair. This identification can be easily found on winter nights sky, when the shape of Cassiopeia resemble the most with a chair.

This constellation was chosen to illustrate the religious component of roumanian peasants vision about the sky.


image011

frFR: Les paysans roumains ont appelés la constellation Cassiopeia ”Scaunul lui Dumnezeu” (la Chaise de Dieu) ou Mănăstirea (le Monastère), parce que, évidemment, un monastère est aussi la Place de Dieu ou la Chaise. Cette identification visuelle peut être facilement trouvée sur le ciel de nuits d’hiver, quand la forme de Cassiopeia ressemble le plus avec une chaise. Cette constellation a été choisie pour illustrer la composante religieuse de vision du ciel des paysans roumaines.

 

uaUK: Румунська традиційна версія, названа сидіння сузір’я Кассіопея Бог, Трон, монастир, бо монастир вважається дім Господній. Це ототожнення можна легко знайти на зимової ночі небa, форма сузір’ї Кассіопеї найбільше нагадує стілець. Це сузір’я було вибрано для ілюстрації релігійнoho складову румунського народного бачення небес.

 

deDE: Kassiopeia wird nach rumänischer Tradition „Thron Gottes”, „der himmlische Thron” oder „das Kloster” genannt. Kloster deshalb, weil man es auch mit dem Haus oder Sitz Gottes assoziiert. Am Nachthimmel im Winter kann man dies besonders gut erkennen, da zu diesem Zeitpunkt die Form der Konstellation einem Stuhl (Thron) am stärksten ähnelt.

Dieses Sternbild wurde ausgewählt, um die religiöse Rolle in der volkstümlichen rumänischen Vorstellung über den Himmel zu verdeutlichen.

 

huHU: A Cassiopeia csillagkép hagyományos román elnevezése Scaunul lui Dumnezeu (Isten széke), Tronul Ceresc (Égi trón), vagy Mânăstirea (a Kolostor), mivel a kolostort Isten házának tekintik. A téli égbolton künnyen felismerhető ez a csillagkép ugyanis nagyon hasonlít egy székre. Ezt a csillagképet választották a román nép égről alkotott víziójának vallásos összetevőjének illusztrálására.

 

trTR: Tanrı’nın tahtı- Geleneksel Romen takımyıldızıTanrı’nın tahtı Kraliçe Takımyıldızı (Cassiopeia) grubun yıldızı olduğunu tanımlanabilir. TR: Römen halk geleneyinde Cassiopeia takımyıldızı Tanrı’nın, Rabbi’nin tahtı, Gökyüzü tahtı veya Monastır isimlerle tanımaktadır. Çünkü Monastir Tanrı’nın evi olarak kabul edilir. Bu tanımlama kış geceleri gökyüzünde kolayca bulunabilir. Kraliçe Takımyıldızın formu en yakın bir koltuk haline benzer. Bu takımyıldızı Römen halkın gökyüzüne vermiş olan dini saygısını göstermektedir.

Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

 

 

 

 

 

 

CHESTIONAR DE 60 DE SECUNDE – PROIECTUL CONSTELAȚII ROMÂNEȘTI TRADIȚIONALE

PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ. NE AJUTĂ SĂ EVALUĂM IMPACTUL ACESTUI PROIECT ȘI SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM PROIECTELE VIITOARE!

https://docs.google.com/forms/d/15bW9HAYrw7vjjz1Kbdaw9PSSzwKpYn0VB_ZD7sIiT1Y/viewform

Vă mulțumim!

Admin

CONSTELAȚIA BERBECUL – ARIES U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

22. BERBECUL (ARIES) The Ram

image108

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Berbecul este o constelație ecliptică descrisă de Ptolemeu în cartea sa, Almagest. Este una dintre constelațiile care nu seamănă deloc cu ceea ce sugerează numele. Este posibil ca Ptolemeu să fi asociat gruparea de stele nu cu forma observată ci mai degrabă cu perioada în care este ea vizibilă. Formațiunea poate fi văzută în condiții bune pe cerul nopților de toamnă, cu trecere la meridian în luna decembrie. Are granițe comune cu constelațiile Peștii, Triunghiul, Perseu, Taurul și Balena. Cea mai strălucitoare stea a Berbecului este Hamal, una dintre stelele cu un diametru unghiular măsurat foarte precis. În mitologia greacă, constelația reprezintă berbecul a cărui lână de aur a inspirat povestea expediției argonauților conduși de Iason. La noi, țăranii văd doar coarnele animalului.

 

The Ram or Aries is an ecliptic constellation described by Ptolemy in his book Almagest. It is one of the constellations that looks nothing like what the name suggests. It is possible that Ptolemy had associaed the group of stars not with the shape observed, but rather with the period in which it is visible. The formation can be seen in good condition in the autumn nights sky, passing the meridian in December. The constellation has common borders with the constellations Pisces, Triangulum, Perseus, Taurus and Cetus. The brightest star of Aries is Hamal, one of the stars with an angular diameter very accurately measured. In Greek mythology, the constellation represents the ram whose Golden Fleece inspired the story of the Argonauts expedition led by Jason. Here in Romania, farmers see only the animal horns.

image111

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA SFREDELUL MARE – SPIȚELNICUL MARE DIN ORION U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

39. SFREDELUL MARE (ORION) The Great Auger

image188

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Sfredelul Mare este o constelație românească identificată de țăranii români într-un asterism al constelației Orion. Mânerul burghiului este format de cele trei stele din centura lui Orion, iar vârful este situat în steaua Betelgeuse și este orientat către steaua Pollux din constelația Gemenii, stea asociată de români cu o comoară. Țăranii noștri credeau că atunci când se va apropia sfârșitul lumii, Spițelnicul se va apropia de comoară și o va găuri. Atunci tot aurul din comoară se va revărsa pe pământ, dar în schimb toată apa de pe planetă va seca. Oamenii însetați văzând lucirea aurului și argintului revărsat vor alerga înspre el crezând că e vorba despre un lac. Acolo îi va aștepta însă Antihristul care le va da celor care i se vor închina lui câte un butoi cu apă și un car cu pâine. Cei lipsiți de credință și lacomi i se vor închina, însă bând apa și mâncând pâinea vor deveni și mai însetați și flămânzi decât înainte. Drepții au preferat însă să moară, iar Hristos i-a întâmpinat cu un colț de prescură și un pahar de vin care le-au astâmpărat foamea și setea. Aceasta va fi „vremea de apoi” și Hristos va începe „judecata din urmă” sau „judecata de apoi”.

 

The Great Auger is a Romanian constellation identified By Romanian peasants  in an asterism from the constellation Orion. The Auger handle is formed by the three stars in Orion’s belt and the tip is located in the star Betelgeuse , facing the star Pollux in the constellation Gemini, star associated by Romanians with a treasure. Our peasants believed that when you approach the end of the world, the Auger will approach the treasure and it will pierce . Then all the gold in treasure will flow on earth, but instead all water on the planet will dry. Thirsty people seeing the gold and silver brightness will run towards it thinking that it’s a lake. There the Antichrist will wait and will give to the ones who will worship him one barrel of water and a chariot with bread. The faithless and greedy shall worship him, but drinking water and eating bread will become more thirsty and hungry than before. Righteous preferred to die and Christ met them with a piece of wafer and a glass of wine that quench the hunger and thirst. It will be „the weather of afterwords” and  Christ will begin ” last judgment ” or „doomsday „.

image191

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA SECERA – ASTERISM ÎN ORION U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

38. SECERA (ORION) The Sickle

image183

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Secera este o constelație asociată exclusiv cerului românesc, formată de țăranii români într-un asterism al constelației Orion, deci nu se regăsește printre cele 88 de constelații oficiale ale Uniunii Astronomice Internaționale. Gruparea este localizată între Trisfetite și steaua Rigel. Este un arc de cerc care conține stelele eta, c, theta, iota, upsilon, e și tau din Orion. Secera face parte din constelațiile pastoral agrare ale românilor. E interesant faptul că din inventarul uneltelor agricole ale românilor lipsește cu desăvârșire sapa. Una din explicațiile posibile este că sapa nu este o unealtă agricolă foarte agreată de țăranul român. O altă explicație plauzibilă ar fi aceea că obiectul nu seamănă cu nici o configurație stelară.

 

The Sickle is a constellation associated exclusively to Romanian sky, formed by the Romanian peasants in  an asterism from Orion constellation, so it is not among the 88 official constellations of the International Astronomical Union. The group is located between Three Saints and the star Rigel. It is an arch containing stars eta, c, theta, iota, upsilon, and tau in Orion. The Sickle is part of pastoral and agrarian Romanians constellations. It’s interesting that the hoe is completely missing from the inventory of agricultural tools. One of the possible explanations is that the hoe is not a very appreciated tool by the Romanian peasant. Another explanation could be that the object does not resemble any stellar configuration.

image186

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA RARIȚA ALTERNATIV PLUGUL SAU GREBLA ÎN ORION U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

37. RARIȚA (ORION) The Little Plough

image178

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

Rarița este una dintre constelațiile românilor formată pe tiparul unui asterism din constelația Orion, deci nu se regăsește în lista oficială a celor 88 de constelații recunoscute de UAI. Rarița este o unealtă agricolă asemănătoare plugului care răstoarnă brazdele în ambele părți, formând șanțuri. Construcția formațiunii începe din steaua Bellatrix, continuă în Mintaka cu trecere prin brâul lui Orion, coboară în steaua Saiph, urmează Rigel iar de acolo patrulaterul se închide cu revenire în steaua Mintaka. Rarița vestește țăranilor sfârșitul nopții înainte de culesul porumbului. Denumiri alternative pentru această zonă de cer sunt Plugul sau Grebla.

 

The Little Plough is one of the Romaniana constellations formed on the pattern of asterism from the constellation Orion, so it is not found in the official list of the 88 constellations recognized by the International Astronomical Union. The Little Plough is an agricultural tool similar with the plow that overthrow the furrows on both sides, forming grooves. The construction of the formation begins from the star Bellatrix, continues with Mintaka, passing through Orion’s belt, decends to Saiph star, the Rigel star follows and the quadrilateral  closes with the return  in Mintaka star. The Little Plough announce the peasants the end of the night before corn harvesting. Alternative names for this region of the sky are Plow or Rake.

image181

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013

CONSTELAȚIA TRISFETITELE – CRAII DE LA RĂSĂRIT – TOIEGELE DIN ORION U.A.I

LISTA CELOR 39 DE CONSTELAȚII ROMANEȘTI TRADIȚIONALE

36. TRISFETITELE (ORION) The Three Saints

image173

PANOU VIRTUAL VIDEO - CLICK AICI PENTRU FILM

În constelația Orion românii au identificat nu mai puțin de alte patru constelații pur românești ce nu au corespondent printre cele 88 de constelații recunoscute oficial de Uniunea Astronomică Internațională. Trisfetitele este una dintre ele și îi reprezintă pe Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan. Ei sunt localizați în cele trei stele din centura vânătorului, Alnitak, Alnilam și Mintaka. Alte nume pentru acest asterism sunt Cei Trei Crai, Craii de la răsărit sau Cei trei magi. În unele părți, țăranii le mai spun Toiege, alții le mai zic Cingătoarea Regelui, denumiri ce amintesc de toiagul și centura lui Orion.

 

In the constellation Orion, Romanians have identified no less than four other pure Romanian constellations that have no equivalent among the 88 constellations officially recognized by the International Astronomical Union. Three Saints is one of them representing the Three Hierarchs Basil, Gregory and John. They are located in the three stars in the belt of the hunter, Alnitak, Alnilam and Mintaka. Other names for this asterism are the Three Kings, Kings from the East, or the three wise men. In some parts, the peasants tell them Staffs, others call them King’s Belt, names that remind of Orion’s staff and belt.

image176

 Proiectul ”Constelații Românești Tradiționale – Etapa Națională” – 2013